083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

rodend_00 (1)

ปลายก้านสูบเป็นตลับลูกปืนแบบเลื่อนที่มีกาบผิวโค้งซึ่งมีแหวนวงในแบบกาบผิวโค้งที่มีความแม่นยำและความแข็งเทียบเท่ากับตลับลูกปืนเหล็ก ซึ่งจะทำให้การหมุนและการแกว่งเป็นไปอย่างนุ่มนวลโดยไม่มีช่องว่าง

2p_PHS เกลียวตัวเมีย แบบต้องการการหล่อลื่น 

 

 

 

 

 

 

 

2p_NHS เกลียวตัวเมีย ไม่ต้องหล่อลื่น

 

 

 

 

 

 

 

2p_POS พร้อมเกลียวตัวผู้ แบบต้องการการหล่อลื่น

 

 

 

 

 

 

 

2p_NOS พร้อมเกลียวตัวผู้ แบบไม่ต้องการการหล่อลื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

2p_PB ตลับลูกปืนแบบกาบผิวโค้ง แบบต้องการการหล่อลื่น