083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

เป็นผู้ผลิตตลับลูกปืนเม็ดเรียวรายใหญ่ที่สุดในโลกจากสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์หลักของ Timken ที่ได้รับการยอมรับว่า คุณภาพสูงที่สุดในโลกนี้ แตกต่างจากตลับลูกปืนเม็ดเรียวที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่น ๆ ในประเด็นที่มิติหลักภายนอกและรหัสของ Timken นั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตตลับลูกปืนของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดมิติหลักของผลิตภัณฑ์ในหน่วยนิ้ว