083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

ballspline_00

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจะเป็นตลับลูกปืนแบบร่องนำชนิดกลิ้ง นี่คือผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมที่มีการทำร่องบนเพลาสำหรับลูกปืน ซี่งจะช่วยให้รับน้ำหนักได้มากกว่าลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยง และช่วยให้สามารถถ่ายทอดแรงบิดขณะเคลื่อนที่เชิงเส้นได้

 

ballspline_c_02 แรงบิดสูงรุ่น LBS ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องนี้จะไม่มีระยะคลอนเชิงมุมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยจะมีการควบคุมในเรื่องของความแน่น(Preload)ที่ตัวของตลับลูกปืน เนื่องจากเพลาตลับลูกปืนแบบร่องจะมี 3 สันที่มีระยะห่างเท่ากันที่ 120 องศาบนเส้นรอบวง แต่ละสันถูกยึดด้วยลูกปืน 2 แถว (ทั้งหมด 6 แถว) ขณะรับน้ำหนัก

 

 

 

แรงบิดปานกลางรุ่น LT แรงบิดปานกลางรุ่น LT ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องนี้จะมีความสามารถในการทำงานหนักในทิศทางตามรัศมีและแรงบิด เนื่องจากเพลาตลับลูกปืนแบบร่องจะมีสันประมาณ 2 ถึง 3 สันบนเส้นรอบวง แต่ละสันจะมีลูกปืน 2 แถว (ทั้งหมด 4 หรือ 6 แถว) ขณะโหลด เพื่อให้มีการโหลดล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล

 

 

 

แบบหมุนด้วยเฟืองรุ่น LBG แบบหมุนด้วยเฟืองรุ่น LBG รุ่นนี้จะเป็นแบบที่มีฟันเฟืองอยู่รอบนอกของหน้าแปลน และมีการใช้ลูกปืนเข็มกันรุนเพื่อช่วยในการรับแรงทั้ง แรงตามแกนและแรงบิดรวมอยู่ด้วยกันบนตัวตลับลูกปืน ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจึงมีความเหมาะสมสำหรับกลไกการถ่ายทอดแรงแบบแรงบิด

 

 

 

ballspline_r_02 แบบหมุนรุ่น LTR รุ่นนี้จะเป็นตลับลูกปืนแบบเพลาร่องขนาดเล็กที่ตลับลูกปืนจะรวมเข้ากับผิวด้านนอกของน็อตแบบร่อง