083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

sphericalbearing_00

ตลับลูกปืนแบบกาบผิวโค้งเป็นตลับลูกปืนแบบเลื่อนสำหรับงานหนักและตั้งศูนย์ด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เหมาะที่จะติดตั้งในส่วนที่มีการแกว่งซึ่งต้องรับน้ำหนักมากและช้าเนื่องจากมีการต้านทานแรงกระแทกสูง