083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

crossroller_r_00

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross Roller Ring คือตลับลูกปืนเม็ดยาวที่มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง เนื่องจากตลับลูกปืนนี้จะมีลูกกลิ้งทรงกระบอกเรียงตัวอยู่ในแนวตั้งฉาก จึงสามารถรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง

crossroller_r_a_02 สำหรับการหมุนของแหวนวงใน / การหมุนของแหวนวงนอก ประเภทวงใน / วงนอกแบบรวมที่สามารถใช้สำหรับการหมุนแหวนวงในและการหมุนแหวนวงนอก

 

 

 

 

 

crossroller_r_i_02 สำหรับการหมุนของแหวนใน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงในเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง

 

 

 

 

 

 

crossroller_r_o_02 สำหรับการหมุนของแหวนนอก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องใช้แหวนวงนอกเพื่อให้มีความเที่ยงตรงในการหมุนสูง